Ανοικτά 365 μέρες το χρόνο, αργίες και σαββατοκύριακα.